Welkom

Welkom bij Grimbergen Beheer BV

Het belang van duurzaamheid staat voor ons niet meer ter discussie. De ontwikkeling van duurzaam ondernemen, en daarmee duurzame business, is daarom een veel besproken vraagstuk.

Wij denken graag samen met andere ondernemers na over de positie van WERK, mensen in organisaties,  innovaties,  samenwerkingsvormen, product- en dienstenportfolio en de gevolgen voor de bedrijfsprocessen. In alles wat wij doen zoeken wij naar de diepere drijfveren en wensen van betrokken partners.

Hiermee vormen wij een platform voor initiatieven en discussies rondom initiatieven in ondernemen. Wij streven hierbij zoveel mogelijk naar co-creatie met als doel een gelijkwaardige dialoog op gang te krijgen tussen ondernemers onderling en klanten als eindgebruiker. Het resultaat is er op gericht om extra waarde toe te voegen aan producten en diensten door een brede verkenning met complementaire discussiepartners.

Wij menen niet alles te weten. Wel delen wij graag onze kennis met anderen. Omdat het kan! Op deze manier willen wij graag een bijdrage leveren aan startende en gevestigde ondernemers, ongedwongen en met een open vizier. Voor ons is de samenwerkingsrelatie dan ook belangrijker dan de resultaten op de korte termijn.

Wenst u ook eens deel te nemen aan een open discussie of heeft u een thema wat u graag eens met een aantal ondernemers bespreekt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Dennis Grimbergen